Dự án tiêu biểu


dp gREENLINE 3,4,5 & 6

Ghe hang khach     Ghe hang khach     Ghe hang khach     Ghe hang khach

Ghe hang khach     Ghe hang khach     Ghe hang khach     Ghe hang khach

TÀU HÀ TIÊN 1

Ghe hang khach     Ghe hang khach     Ghe hang khach     Ghe hang khach

 

WETA CA, USA MV GEMINI

Marine Seating     Marine Seating     Passenger Seating     Ghe tau thuy

      

WETA – MV HYDRUS –  SAN FRANCISCO, USA

Ghế hành khách     Ghế tàu thủy     Marine seating     Passenger seatring

     

HARBOUR CITY FERRIES  – MV LADY HERRON – SYDNEY, AUSTRALIA

ghế hành khách     Passenger seating     Passenger seating     Ghe tau thuy